• Tenester

  Tenester

Revisjon

 • Rekneskapsrevisjon
 • Avgrensa revisjon og avtalte kontrollhandlingar
 • Attestasjonsoppdrag
 • Stadfestingar
 • Revisjon av avviklingsbalanse og avviklingsrekneskap

Økonomisk rådgjeving

 • Økonomistyring
 • Budsjettering
 • Bistand på styre- og generalforsamlingsarbeid
 • Skatte og avgiftsspørsmål
 • Samtalepartnar/konsulent
 • Rekneskapsspørsmål
 • Arv og generasjonsskifte

Rekneskapstenester

 • Årsavslutning av rekneskap
 • Utarbeiding av likningsdokument
 • Rekneskapsføring i mindre omfang

Selskaps-, skatte- og avgiftsrett

 • Etablering av selskap
 • Omorganisering av selskapsstruktur
 • Avvikling av selskap
 • Utarbeiding av aksjonærregisteroppgåver
 • Andre relaterte tenester

Nyetablering av verksemd

Nyetablering av verksemd:
Eg hjelper gjerne til ved etablering av verksemda dykkar og bistår med utarbeiding av alle nødvendige stiftelsesdokument, og sørger for at verksemda er registrert i løpet av kort tid. Eg kan også utarbeida erklæring på eventuelle kapitalinnskot ved etablering, dersom dette er nødvendig.