• REVISJON - RÅDGJEVING

    REVISJON - RÅDGJEVING

Revisor Lars Klyve AS held til på Voss, og tilbyr tenester innan revisjon, økonomisk rådgjeving, og rekneskapstenester for ulike verksemder.  For meir informasjon om tenestane Revisor Lars Klyve AS tilbyr, sjå sida om tenester.

Med lokal forankring og god lokalkunnskap utfører firmaet fagmessig arbeid for ei rekkje kundar, hovudsakleg på Voss og ifrå nabokommunane, men også for kundar ifrå andre stader.

Revisor Lars Klyve AS har godkjenning som revisjonsselskap og som autorisert rekneskapsførarselskap av Finanstilsynet.

Ta gjerne kontakt:

Telefonnummer: 918 64 436

E-post: post@larsklyve.no

 

Revisor Lars Klyve AS held til på Voss, og tilbyr tenester innan revisjon, økonomisk rådgjeving, og rekneskapstenester for ulike verksemder.  For meir informasjon om tenestane Revisor Lars Klyve AS tilbyr, sjå sida om tenester.

Med lokal forankring og god lokalkunnskap utfører firmaet fagmessig arbeid for ei rekkje kundar, hovudsakleg på Voss og ifrå nabokommunane, men også for kundar ifrå andre stader.

Revisor Lars Klyve AS har godkjenning som revisjonsselskap og som autorisert rekneskapsførarselskap av Finanstilsynet.

Ta gjerne kontakt:

Telefonnummer: 918 64 436

E-post: post@larsklyve.no